ការផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុភាពនៃវិស័យទេសចរណ៍វៀតណាមនៅអាហ្សង់ទីន

ការផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុភាពនៃវិស័យទេសចរណ៍វៀតណាមនៅអាហ្សង់ទីន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអាហ្សង់ទីនបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេស ប្រជាជន និងសក្តានុភាពទេសចរណ៍ ...