ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលដំណែង

ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលដំណែង

(VOVWORLD) -ប្រធានថ្មីនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លើកទី៧២ លោក Moroslav Lajcak បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលតំណែង នាថ្ងៃទី១១កញ្ញា។ ព ...