ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ទទួលជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងប្រេស៊ីន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ទទួលជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងប្រេស៊ីន

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី៩ខែឧសភានៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធា ...