រំលឹកខួបរយៈពេល៦០ឆ្នាំផ្ទះឈើផុតពីដីរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ

រំលឹកខួបរយៈពេល៦០ឆ្នាំផ្ទះឈើផុតពីដីរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១១ ឧសភា មណ្ឌលកេរ្តិ៍ដំណែលលោកប្រធាន ហូជីមិញ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ បានរៀបចំពិព័រណ៍និងសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រក្រោមប្រធ ...