ស.ប.ប.ក. បញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមពិធីបិទបញ្ចប់ Olympic Pyeongchang  ២០១៨

ស.ប.ប.ក. បញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមពិធីបិទបញ្ចប់ Olympic Pyeongchang ២០១៨

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២២ កុម្ភៈ កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថា៖ ស.ប.ប.ក. ជូនដំណឹងនឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមពិធីបិទបញ្ចប់ Olymp ...
ពិធីបិទបញ្ចប់កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនអ្នកអនុវត្តសុខភាពនៃកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព

ពិធីបិទបញ្ចប់កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនអ្នកអនុវត្តសុខភាពនៃកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព

(VOVWORLD)-នៅថ្ងៃទី១៩ខែកញ្ញាបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបិទបញ្ចប់កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនអនុវត្តន៍ រូបសណ្ដានមន្ទីរពេទ្យវាល ដើមដំបូងរបស់វៀតណាម គ្រ ...
សម័យប្រជុំលើកទី ៣៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបានបិទបញ្ចប់

សម័យប្រជុំលើកទី ៣៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបានបិទបញ្ចប់

(VOVworld) - ក្រោយរយៈពេល ៣ ថ្ងៃធ្វើការ សម័យប្រជុំ លើកទី ៣៥នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀត ណាមបាន សម្រេចរបៀបវារៈ។