មីយ៉ាន់ម៉ាកសាងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិលើកទី៤ដើម្បីជំរុញផ្នែកទេសចរណ៍

មីយ៉ាន់ម៉ាកសាងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិលើកទី៤ដើម្បីជំរុញផ្នែកទេសចរណ៍

(VOV World)_ព្រលានយន្តហោះ Hathaywady ជាព្រលានយន្ត​ហោះអន្តរជាតិ របស់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបើកការដ្ឋាន​សាងសង់ នាខែកញ្ញា​កន្លងទៅ នៅក្នុងត ...
ឆ្នាំ២០១៦សម្រេចការសំអាតសារធាតុ Dioxin នៅព្រលានយន្តហោះ Da Nang

ឆ្នាំ២០១៦សម្រេចការសំអាតសារធាតុ Dioxin នៅព្រលានយន្តហោះ Da Nang

​(VOV)_នាថ្ងៃទី ២៤មេសា ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិអាមេរិក ( USAID) ប្រចាំនៅ វៀត ណាមបានឧទ្ទេសនាមជាមួយសារព័ត៍មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាត ...
អាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃជាតិគីមី ពុលពណ៏លឿងទំ  dioxin។

អាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃជាតិគីមី ពុលពណ៏លឿងទំ dioxin។

ថ្ងៃទី​៨ឧសភានៅទីក្រុងហាណូយ( វៀតណាម)ដំណាងរបស់ភាគីអាមេរិក បានប្រកាសបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ឋប្លង់សំអាតបំពុលបរិស្ថានដោយជាតិជាតិគីមី ពុលពណ៏លឿ ...