នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា វៀតណាមមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា វៀតណាមមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ

(VOVWORLD) - ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា បានជូនព័ត៌មានថា រហូតមកដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហានេះ ប្រទេសវៀតណាមមិនមា ...