លើកទឹកចិត្តការរួមបញ្ចូលបណ្ដាអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកឃុំ

លើកទឹកចិត្តការរួមបញ្ចូលបណ្ដាអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកឃុំ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី៤ខែមករានៅរដ្ឋធានីហាណូយ គណៈកម្មការច្បាប់នៃរដ្ឋសភា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី២៥ដើម្បីផ្ទៀងស្ដាប់និងពិនិត្យ ...
អាមេរិកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនទីអ៊ីស្រាអែលដែលរួមបញ្ចូលតំបន់ខ្ពង់រាប Golan

អាមេរិកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនទីអ៊ីស្រាអែលដែលរួមបញ្ចូលតំបន់ខ្ពង់រាប Golan

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានផ្សាយព័ត៌មានថា អាមេរិកបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនទីផ្លូវការអំពីអ៊ ...