ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោត លោក ចូបៃដិន បានឧទ្ទេសនាមមន្ត្រីថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើន

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោត លោក ចូបៃដិន បានឧទ្ទេសនាមមន្ត្រីថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោត លោក ចូបៃដិន (Joe Biden) បានឧទ្ទេសនាមបេក្ខជនថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីជាបន្ត ...