ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី លោក J. Widodo ទទួលបាន​កិត្យានុភាពខ្ពស់​ក្រោយ​រយៈពេលកាន់អំណាច

ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី លោក J. Widodo ទទួលបាន​កិត្យានុភាពខ្ពស់​ក្រោយ​រយៈពេលកាន់អំណាច

(VOVWORLD) - នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Indo Barometer លោក Muhammad Qodari បានលើកឡើងថា ស្រដៀងទៅនឹងអាណត្តិទី ១ រាល់បញ្ហាដែលប្រធា នាធិប ...