អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការឲ្យវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីគឺ SARS-CoV-2

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការឲ្យវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីគឺ SARS-CoV-2

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការឲ្យវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីដែលបង្កដោយវីរុស Covid- ...
ប្រទេសវៀតណាមបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានទី ៩ ចំពោះវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី

ប្រទេសវៀតណាមបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានទី ៩ ចំពោះវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានមួយបន្ថែមទៀតចំពោះវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្ម ...