តួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ

តួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ

(VOVWORLD) - ការកសាងនិងការធ្វើឱ្យល្អប្រសើរឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារទិសដៅសង្គមនិយម គឺជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់របស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម។ គោលការណ ...
ជំនួបពិភាក្សា៖ការយល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសសង្គមនិយម

ជំនួបពិភាក្សា៖ការយល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសសង្គមនិយម

(VOV)_ ជំនួបពិភាក្សា៖ ការយល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសសង្គមនិយម បានប្រារព្ធឡើង នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ កុម្ភះ នៅទីក្រុងហាណូយ ដើម្បីរួម ...
វៀតណាមបន្តសុក្រិតយន្តការសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមការទិសដៅសង្គមនិយម

វៀតណាមបន្តសុក្រិតយន្តការសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមការទិសដៅសង្គមនិយម

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ កញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាមការិយាល័យ​នយោបាយវៀតណាម​បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ផ្តល់មតិអំពីការបូកសរុប៥ឆ្នាំអនុវ ...