“ស្មូតកំណាព្យរឿងនាង Kieu ពេញមួយឈុត” សម្តែងឡើងវិញទម្រង់ច្រៀងរឿងនាង Kieu នាអតីតកាល

“ស្មូតកំណាព្យរឿងនាង Kieu ពេញមួយឈុត” សម្តែងឡើងវិញទម្រង់ច្រៀងរឿងនាង Kieu នាអតីតកាល

(VOVWORLD) - បន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំដែលបានគ្រោងទុកនិងអនុវត្តមក គម្រោង “ស្មូតកំណាព្យរឿងនាង Kieu ពេញមួយឈុត” ដែលផ្តួចផ្តើមគំនិតដោយសិល្បករ អ ...
៧០ឆ្នាំលោកប្រធានហូជីមិញស្មូតកំណាព្យជូនពរឆ្នាំថ្មី៖បណ្ដាពាក្យកំណាព្យអំពាវនាវប្រជាជនរាប់លាននាក់

៧០ឆ្នាំលោកប្រធានហូជីមិញស្មូតកំណាព្យជូនពរឆ្នាំថ្មី៖បណ្ដាពាក្យកំណាព្យអំពាវនាវប្រជាជនរាប់លាននាក់

(VOV)_មុននេះ៧០ឆ្នាំ ជាលើកដំបូងលើរលកផ្សាយ សម្លេង នៃស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម លោកប្រធាន ហូជីមិញបានស្មូតកំណាព្យជូនពរឆ្នាំថ្មីចំពោះជន ...