ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខនិងធ្វើការងារនៅស្រុក Hoanh Bo ខេត្ត Quang Ninh

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខនិងធ្វើការងារនៅស្រុក Hoanh Bo ខេត្ត Quang Ninh

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan និងក្រុមការងារបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាជនន ...