អង្គភាពអាជីវកម្មជាច្រើនជំនះពុះពារលើការលំបាកនិងឈានឡើងយ៉ាង ស្វាហាប់និងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត

អង្គភាពអាជីវកម្មជាច្រើនជំនះពុះពារលើការលំបាកនិងឈានឡើងយ៉ាង ស្វាហាប់និងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត

(VOVWORLD) - ជំងឺរាតត្បាត Covid-19 បានផ្ទុះឡើងនៅលើពិភពលោក និងឆ្លងរីករាល ដាលនៅក្នុងប្រទេស បានធ្វើឲ្យសហគ្រាសក្នុងវិស័យជាច្រើន ជួបប្រ ...
អាស៊ាន ២០២០៖ វៀតណាមគឺជាសមាជិកដែលមានការទទួលខុសត្រូវ និងស្វាហាប់

អាស៊ាន ២០២០៖ វៀតណាមគឺជាសមាជិកដែលមានការទទួលខុសត្រូវ និងស្វាហាប់

(VOVWORLD) - វៀតណាមគឺជាសមាជិក ដែលមានការទទួលខុសត្រូវ និងស្វាហាប់របស់អាស៊ាន ក្នុងរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំកន្លងទៅ ចាប់តាំងពីពេលវៀតណាមចូលជាសមាជ ...
ទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងស្វាហាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព

ទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងស្វាហាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព

(VOVWORLD) -ឆ្នាំ២០១៧ គូសសញ្ញាសំខាន់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ី-វៀតណាម លើ បណ្តាវិស័យនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច បច្ចេក ទេស យោធានិងមនុ ...
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLMV និង ACMECS ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់មេគង្គស្វាហាប់និងសម្បូររុងរឿង

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLMV និង ACMECS ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់មេគង្គស្វាហាប់និងសម្បូររុងរឿង

(VOVworld)-ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី២៦តុលាឆ្នាំ ២០១៦នៅទីក្រុងហាណូយនឹងប្រ ព្រឹត្តទៅសន្និសីទ ជាន់ខ្ពស់សហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ា ...