អ៊ីរ៉ង់អះអាងថាអាចចម្រើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមឡើងកំរិត ២០% ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃទៀត

អ៊ីរ៉ង់អះអាងថាអាចចម្រើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមឡើងកំរិត ២០% ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃទៀត

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៣ ខែកញ្ញា អ្នកនាំពាក្យអង្គការថាមពលបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ (AEOI) លោក Behrouz Kamalvandi បានឲ្យដឹងថា ទីក្រុងតេអេរ៉ង់មាន ...