ពិធីការអង្គុយទាញព្រ័ត្រនៅវិហារ Tran Vu ទីក្រុងហាណូយ - បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីយ៍តំណាងរបស់មនុស្សលោក

ពិធីការអង្គុយទាញព្រ័ត្រនៅវិហារ Tran Vu ទីក្រុងហាណូយ - បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីយ៍តំណាងរបស់មនុស្សលោក

(VOVWORLD) - នាពេលថ្មីៗនេះ ពិធីការអង្គុយទាញព្រ័ត្រប្រពៃណីនៅវិហារ Tran Vu សង្កាត់ Thach Ban ខ័ណ្ឌ Long Bien រដ្ឋធានីហាណូយ ត្រូវបានអ ...