វៀតណាមជំរុញតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន ដើម្បីបង្កើតជំហានលោតផ្លោះក្នុងការទិញទំនិញ

វៀតណាមជំរុញតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន ដើម្បីបង្កើតជំហានលោតផ្លោះក្នុងការទិញទំនិញ

(VOVWORLD) - ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់អង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងការស្តារផលិតកម្មឡើងវិញ ក្រោយជំងឺរាតត្បាតសកល Covid-19ទីក្រុងហូជីមិញ បានអនុវត្តក ...
បង្កើនការកែច្នៃស៊ីជម្រៅដោយភាពម្ចាស់ការដើម្បីលក់ចេញកសិផល

បង្កើនការកែច្នៃស៊ីជម្រៅដោយភាពម្ចាស់ការដើម្បីលក់ចេញកសិផល

(VOVWORLD) - ជំងឺរាតត្បាត Covid-19 បានជះឥទ្ធិពលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមជាមួយទីផ្សារនាំចូលកសិផល ជាពិសេសគឺទីផ្សារចិន ដែលបង្កឲ ...
ជំរុញការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ដោយការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកផលិត និងអតិថិជន

ជំរុញការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ដោយការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកផលិត និងអតិថិជន

(VOVWORLD) -នាឆ្នាំ ២០១៧ ចលនា “ជនវៀតណាមផ្ដល់ អាទិភាព ប្រើ ប្រាស់ ទំនិញ វៀតណាម” បានបន្តរួមវិភាគទានក្នុងការលើកកម្ពស់មនសិការរបស់ប្រជា ...
ទំនិញថៃទាក់ទាញអតិថិជនវៀតណាម

ទំនិញថៃទាក់ទាញអតិថិជនវៀតណាម

(VOVWORLD) -មុនពេលសហគមន៍ AEC ត្រូវបានបង្កើត ទំនិញថៃភាគច្រើនបានជ្រាបចូលក្នុងវៀតណាមតាមបណ្ដាញតូចតាចប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងរយៈពេលជាងមួ ...
អតីតអគ្គនាយក WTO លោក Pascal Lamy៖ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ ការការពារអតិថិជនក្នុងការចរចារពាណិជ្ជកម្ម

អតីតអគ្គនាយក WTO លោក Pascal Lamy៖ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ ការការពារអតិថិជនក្នុងការចរចារពាណិជ្ជកម្ម

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១១សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងការបរទេសវៀតណាម បានរួមផ្សំជាមួយ សភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាម (VCCI)