ជប៉ុន​បាន​យល់ព្រម ​ចូលរួម​បណ្តាញខ្សែ​ទូរស័ព្ទបន្ទាន់​​របស់​​បណ្តា​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​អាស៊ាន

ជប៉ុន​បាន​យល់ព្រម ​ចូលរួម​បណ្តាញខ្សែ​ទូរស័ព្ទបន្ទាន់​​របស់​​បណ្តា​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​អាស៊ាន

(VOVWORLD) - នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Nobuo Kishi បានឲ្យដឹងថា ជប៉ុននឹងចូលរួមបណ្តាញខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់រវាងប ...