ស៊ុយអែតមិនទាន់បង្ហាញទៅកាន់សាធារណៈនូវខ្លឹមសារនៃការសួរដេញដោលស្ថាបនិក Wikileaks

ស៊ុយអែតមិនទាន់បង្ហាញទៅកាន់សាធារណៈនូវខ្លឹមសារនៃការសួរដេញដោលស្ថាបនិក Wikileaks

(VOVworld) - នាថ្ងៃទិ១៤ វិច្ឆិកា ស្ថាប័នយុត្តិធម៌ស៊ុយ អែតបានចាប់ផ្ដើមការសួរដេញដោលស្ថាបនិក Wikileaks លោក Julian Assange នៅស្ថានទូតអ ...
អង់គ្លេស៍បដិសេធពាកតវ៉ាប្រឆាំងធ្វើបត្យាប័ន្ធអ្នកបង្កើត Wikileaks ទៅស៊ុយអែត។

អង់គ្លេស៍បដិសេធពាកតវ៉ាប្រឆាំងធ្វើបត្យាប័ន្ធអ្នកបង្កើត Wikileaks ទៅស៊ុយអែត។

VOV- តុលាការកំពូលអង់គ្លេស៍នាថ្ងៃទី៣០ឧសភា បានសំរេចតម្កល់សាលក្រម​របស់តុលាការជំនុំជំរះ មួយនៅក្រុងឡុងអំពីការធ្វើប័ត្យាប័ន្ធ Julian Ass ...