រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីជួយឧបត្ថម្ភវ៉ាក់សាំង Astra Zeneca ជាង ៨០ ម៉ឺនដូស​ជូនវៀតណាម

រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីជួយឧបត្ថម្ភវ៉ាក់សាំង Astra Zeneca ជាង ៨០ ម៉ឺនដូស​ជូនវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានសម្រេចជួយឧបត្ថម្ភវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន ៨០១ ៦០០ ដូសជូនវៀតណាមតាម ...
ក្រសួងសុខាភិបាលទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Astra Zeneca  ចំនួន ១,២ លានដូសបន្ថែមទៀត

ក្រសួងសុខាភិបាលទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Astra Zeneca ចំនួន ១,២ លានដូសបន្ថែមទៀត

(VOVWORLD) - នេះគឺជាជើងវ៉ាក់សាំងទី ៩ ក្រោមកិច្ចសន្យាបញ្ជា ទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន ៣០លានដូសរបស់ VNVC និង AstraZeneca ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០ ...
បារាំងប្រគល់វ៉ាក់សាំង  Astra Zeneca ចំនួន ៦៧០ ០០០ ដូសជូនវៀតណាម

បារាំងប្រគល់វ៉ាក់សាំង Astra Zeneca ចំនួន ៦៧០ ០០០ ដូសជូនវៀតណាម

(VOVWORLD) - វៀតណាមគឺជាប្រទេសទី ២ បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលត្រូវបានបារាំងជួយឧបត្ថម្ភវ៉ាក់សាំងជាបន្ទាន់ក្នុងដំណាក់កាលនេះ។
រ៉ូម៉ានីប្រគល់ជូនវៀតណាមវ៉ាក់សាំង Astra Zeneca ចំនួន ១០០ ពាន់ដូស

រ៉ូម៉ានីប្រគល់ជូនវៀតណាមវ៉ាក់សាំង Astra Zeneca ចំនួន ១០០ ពាន់ដូស

(VOVWORLD) - ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពរក្សានិងជំរុញរាល់យន្តការផ្លាស់ប្តូរទ្វេភាគី ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុង ...