ការព្យាករណ៍អំពីអតិផរណាជាមធ្យមរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពី ៣,១៧ - ៣,៤១%

ការព្យាករណ៍អំពីអតិផរណាជាមធ្យមរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ចាប់ពី ៣,១៧ - ៣,៤១%

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៣ កក្កដា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue បានអញ្ជើញធ្វើអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការបញ្ជាណែនាំអន ...
រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងអតិផរណាប្រកបដោយជោគជ័យ CPI ឆ្នាំ២០១៧កើន ៣,៥៣%

រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងអតិផរណាប្រកបដោយជោគជ័យ CPI ឆ្នាំ២០១៧កើន ៣,៥៣%

(VOVWORLD) -យោងតាមអគ្គនាយករដ្ឋស្ថិតិ សន្ទស្សន៍តម្លៃប្រើប្រាស់ខែធ្នូកើន២,៦% បើប្រៀបនឹងរយៈ ពេលដូចគ្នានាឆ្នាំទៅមិញ ពោល គឺសន្ទស្សន៍តម្ ...
CPI វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០១៤កើនឡើង៤,០៩%ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣

CPI វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០១៤កើនឡើង៤,០៩%ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣

(VOVworld) - សន្ទស្សន៍តំលៃប្រើប្រាស់ (CPI) របស់ វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០១៤បានកើនឡើង៤,០៩%បើ ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំទៅមិញ ប៉ុន្តែនៅទាបជាងច្រើនបើ ...
គណះបក្សកម្មុយនិស្តឥណ្ឌាសម្តឺែងចំណងសាមគ្គីភាពជាមួយវៀតណាម។

គណះបក្សកម្មុយនិស្តឥណ្ឌាសម្តឺែងចំណងសាមគ្គីភាពជាមួយវៀតណាម។

រសៀលថ្ងៃទី៣១ឧសភានៅរដ្ឋធានី​New Delhi គណះបក្ស កម្មុយនិស្តឥណ្ឌា(CPI)បានរៀបចំពិធីមិទ្ទិញខួបអនុស្សាវរី យ៍លើកទី១២៤នៃទិវាកំណើតលោកប្រធានហ ...
សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងត្រីមាសទី១មាននិន្នាការកែលំអរ។

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងត្រីមាសទី១មាននិន្នាការកែលំអរ។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ វៀតណាមបានឲ្យដឹងថា បណ្ដាសន្ទស្សន៍ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ខែមិនាក៏ដូចជាសន្ទស្សន៍តំលៃប្រើប្រាស់(CPI) ...