ក្រុមប្រទេស G7 សន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន៧,៥ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកសម្រាប់ គំនិតផ្ដួចផ្ដើម Covax

ក្រុមប្រទេស G7 សន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន៧,៥ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកសម្រាប់ គំនិតផ្ដួចផ្ដើម Covax

(VOVWORLD) - អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី១៨ កុម្ភៈក៏បាន ប្រកាសថា នឹងរួមវិភាគទានទឹកប្រាក់ចំនួន ៤ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកសម្រាប់គំនិត ផ្ដួចផ្ដើមវ ...
មនុស្សជាង ១១០,៧ លាននាក់នៅលើពិភពលោកបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

មនុស្សជាង ១១០,៧ លាននាក់នៅលើពិភពលោកបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ពិភពលោកមានមនុស្សជាង ១១០,៧ លាននាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ដែលក្នុងនោះមានមនុស្សជាង ២,៤៤ លានន ...
ការធ្វើតេស្តចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ Nano Covax ដំណាក់កាលទី ១​ បានសម្រេចជាស្ថាពរ

ការធ្វើតេស្តចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ Nano Covax ដំណាក់កាលទី ១​ បានសម្រេចជាស្ថាពរ

(VOVWORLD) - កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភៈ វិទ្យាស្ថាន វេជ្ជសាស្ត្រយោធា (ក្រសួងការពារជាតិ) បានឲ្យដឹងថា រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមបានចាក់វ៉ាក់ ...