ចលនាជនប្រដាប់អាវុធ Hamas បញ្ជូនបណ្ដា បុគ្គលិកសន្តិសុខទៅ តំបន់ព្រំដែនរវាងតំបន់ដី Gaza និងអ៊ីស្រាអែល

ចលនាជនប្រដាប់អាវុធ Hamas បញ្ជូនបណ្ដា បុគ្គលិកសន្តិសុខទៅ តំបន់ព្រំដែនរវាងតំបន់ដី Gaza និងអ៊ីស្រាអែល

(VOVworld) – ចលនាជនប្រដាប់អាវុធ Hamas ទើប នឹងបានបញ្ជូនបណ្ដា បុគ្គលិក សន្តិសុខ ទៅតំបន់ ព្រំដែន រវាងតំបន់ដី Gaza និង អ៊ីស្រាអែលសំដៅ ...
អ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមដកកងទ័ពចេញពី តំបន់ជាប់នឹងតំបន់ដី Gaza

អ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមដកកងទ័ពចេញពី តំបន់ជាប់នឹងតំបន់ដី Gaza

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៣ វិច្ឆិកា អ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមដកកងទ័ពចេញពី តំបន់ជាប់នឹងតំបន់ដី Gaza បន្ទាប់ពី ការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ រវាងរដ ...
ស្ថានភាពនៅដំបន់ Gaza កើតតានតឹងឡើងៗដោយសារបណ្ដាវគ្គវាយប្រហារដោយជើងអាកាស។

ស្ថានភាពនៅដំបន់ Gaza កើតតានតឹងឡើងៗដោយសារបណ្ដាវគ្គវាយប្រហារដោយជើងអាកាស។

VOV-ភាពតានតឹងនៅដំបន់ Gaza បន្តឡើងជណ្ដើរក្នុង ថ្ងៃទី២៤តុលាក្រោយ​ពេល​បណ្ដាក្រុមប្រដាប់អាវុធ ប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់ Rocket ជាង៧០គ្រាប់ទៅ​ភ ...