នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញ​ចូលរួមពីធី​សម្ពោធ​កាត់ខ្សែបូរដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាន Hoang Van Thu

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញ​ចូលរួមពីធី​សម្ពោធ​កាត់ខ្សែបូរដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាន Hoang Van Thu

(VOVWORLD) -នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានលើកឡើងថា ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ស្ពាន Hoang Van Thu និងជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ ...