វៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងដកកាតលឿងរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ប្តេជ្ញាចិត្តទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់

វៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងដកកាតលឿងរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ប្តេជ្ញាចិត្តទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់

(VOVWORLD) - ក្រោយរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ដែលគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុប (EC) បានដាក់ការព្រមាន "កាតលឿង" ទៅលើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ ន ...
EC ទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការជំនះលើកាតលឿង IUU

EC ទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការជំនះលើកាតលឿង IUU

(VOVWORLD) - អគ្គនាយកដ្ឋានជលផល ក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយភាគី វៀតណាម នាចុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ...
EC នឹងបើកកិច្ចប្រជុំតាមអ៊ីនធឺរណែតស្តីពីការដកកាតលឿង IUU សម្រាប់វៀតណាម

EC នឹងបើកកិច្ចប្រជុំតាមអ៊ីនធឺរណែតស្តីពីការដកកាតលឿង IUU សម្រាប់វៀតណាម

(VOVWORLD) - ដោយសារជំងឺកូវីដ -១៩ ដូច្នេះ តំណាងគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) នឹងមិនទៅកាន់វៀតណាមដើម្បីពិនិត្យមើលលើការដក “កាតលឿង” របស់ IUU ទេ ...