អាមេរិក - កូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងសារជាថ្មីម្តងទៀតនូវសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំ

អាមេរិក - កូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងសារជាថ្មីម្តងទៀតនូវសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំ

(VOVWORLD) - រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោក Jeong Kyeong-doo បានធ្វើកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីរបស ...
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនបានឯកភាពគ្នាជំរុញទំនាក់ទំនងការពារជាតិ

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនបានឯកភាពគ្នាជំរុញទំនាក់ទំនងការពារជាតិ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថា រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោក Jeong Kyeong-doo ន ...