ឱសថការី Huong Lien ជាមួយផលិតផល Kovir បង្ការប្រឆាំងវីរុសជ្រាតចូលសារពាង្គកាយ

ឱសថការី Huong Lien ជាមួយផលិតផល Kovir បង្ការប្រឆាំងវីរុសជ្រាតចូលសារពាង្គកាយ

(VOVWORLD) - ចាប់តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ប្រជាជនវៀតណាមបានចេះប្រើ ប្រាស់ខ្ទឹមសនិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ការប្រឆាំងវីរុសជ្រាត ...