ពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១៥០ ទិវាកំណើតរបស់វីរៈបុរសជនជាតិឥណ្ឌា Mahatma Gandhi (១៨៦៩-១៩៤៨)

ពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១៥០ ទិវាកំណើតរបស់វីរៈបុរសជនជាតិឥណ្ឌា Mahatma Gandhi (១៨៦៩-១៩៤៨)

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី ២ ខេតុលា នៅទីក្រុងហាណូយស្ថានទូតឥណ្ឌាបានរៀបចំពិធី រំលឹកខួបលើកទី ១៥០ ទិវាកំណើតរបស់អគ្គមគ្គុទេសក៏ជនជាតិឥណ្ឌា ...