វៀតណាម - ឥណ្ឌាធ្វើសន្ទនាស្តីពីសន្តិសុខនាវាចរណ៍លើកទី ២

វៀតណាម - ឥណ្ឌាធ្វើសន្ទនាស្តីពីសន្តិសុខនាវាចរណ៍លើកទី ២

(VOVWORLD) - កិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតសំខាន់លើការពិភាក្សាអំពីការវិវឌ្ឍន៍ នាពេលថ្មីៗនេះ ដែលទាក់ទងនឹងសន្តិសុខនាវាចរណ៍ និងសកម្មភាពសហប្រតិបត ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា នាយករដ្ឋមន្រ្តីឥណ្ឌា លោក Narendra Modi បានអះអាងថា ទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងជប៉ុនកាន់តែស្អិតរមួតបន្ថ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា N. Modi បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងសំរាប់អាណត្តិទី ២

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា N. Modi បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងសំរាប់អាណត្តិទី ២

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា លោក Narendra Modi និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ឥណ្ឌា បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំ ...
 រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ឥណ្ឌានឹងឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភាខាងមុខ

រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ឥណ្ឌានឹងឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភាខាងមុខ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា វិមានប្រធានាធិបតីឥណ្ឌា បានឲ្យដឹងថា នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា លោក Narendra Modi នឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលក ...
 ជប៉ុន-ឥណ្ឌាខំប្រឹងប្រែងកសាងស្ថានទម្ងន់ស្មើនៅទ្វីបអាស៊ី

ជប៉ុន-ឥណ្ឌាខំប្រឹងប្រែងកសាងស្ថានទម្ងន់ស្មើនៅទ្វីបអាស៊ី

(VOV)-នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឥណ្ឌា Narendra Modi ទើប នឹងបានបញ្ជប់​ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឯបរទេសជា លើកដំបូងនៅជប៉ុន។មិនខុសពីការព្យាករណ៍របស់ មជ ...
លោក Narendra Modi ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាផ្លូវការធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ឥណ្ទា

លោក Narendra Modi ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាផ្លូវការធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ឥណ្ទា

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ប្រធានគណៈបក្ស ប្រជាជនឥណ្ឌា (BJP) នៅរដ្ឋសភាឥណ្ឌា លោក Narendra Modi ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាផ្លូវការធ្វើជាន ...