បេសកជនពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស    វៀតណាម លោក​ Nguyen Quoc Dung អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ា

បេសកជនពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស វៀតណាម លោក​ Nguyen Quoc Dung អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ា

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung បានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋមីយ៉ាន ...
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung ចូលរួមសន្និសីទថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន

អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung ចូលរួមសន្និសីទថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ៥ មិថុនានៅសិង្ហបុរីបានប្រព្រឹត្តិទៅសន្និសីទថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន (SOM អាស៊ាន) ដោយមានការចូលរួមរបស់អនុរដ ...