បញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍៖ បន្ធូស្រាលភាពតានតឹងនៅខ្សែព្រំដែនរវាង Croatia និង Serbia

បញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍៖ បន្ធូស្រាលភាពតានតឹងនៅខ្សែព្រំដែនរវាង Croatia និង Serbia

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា ប្រទេសជិតខាងចំនួន ២ គឺ Croatia និង Serbia បានមានទង្វើសំដៅបន្ធូស្រាល ការត្រួតពិនិត្យនិងភាពតានតឹងនៅខ្ ...
រុស្ស៊ីនិង Serbia ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាច្រើន

រុស្ស៊ីនិង Serbia ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាច្រើន

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៦ តុលា ក្នុងដំណើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅ Serbia របស់ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin ភាគីទាំង ២ បានចុ ...
យ៉ាងហេចណាស់មានមនស្សចំនួន៣០នាក់ត្រូវស្លាប់ក្នុងទឹកជំនន់នៅ Bosnia-Herzegovia និងSerbia

យ៉ាងហេចណាស់មានមនស្សចំនួន៣០នាក់ត្រូវស្លាប់ក្នុងទឹកជំនន់នៅ Bosnia-Herzegovia និងSerbia

(VOVworld)-ភ្លៀងធ្លាក់ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ Bosnia-Herzegovia និងSerbia បង្កទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេ ...
គណៈបក្ស SNS ដណ្តើមបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាមុនកាលកំណត់របស់ Serbia

គណៈបក្ស SNS ដណ្តើមបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាមុនកាលកំណត់របស់ Serbia

(VOVworld) – តាមលទ្ធផលដំបូងដែលគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត របស់ Serbia បានប្រកាស នាថ្ងៃទី ១៧ មិនា បានឲ្យដឹងថា៖ គណៈបក្ស ចំរើនស្តាំ ...