ពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះឈ្មោះ “ការប្រតិបត្តិពិធី Then របស់ជនជាតិ Tay Nung Thai ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិ”

ពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះឈ្មោះ “ការប្រតិបត្តិពិធី Then របស់ជនជាតិ Tay Nung Thai ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិ”

(VOVWORLD) - ពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះឈ្មោះ "ការប្រតិបត្តិពិធី Then របស់ជនជាតិ Tay Nung Thai នៅវៀតណាម" ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អ ...
ពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះឈ្មោះ “ការប្រតិបត្តិពិធី Then របស់ ជនជាតិ Tay Nung Thai នៅវៀតណាម” ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិ

ពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះឈ្មោះ “ការប្រតិបត្តិពិធី Then របស់ ជនជាតិ Tay Nung Thai នៅវៀតណាម” ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិ

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះឈ្មោះ “ការប្រតិបត្តិពិធី Then របស់ ជនជាតិ Tay Nung Thai នៅវៀតណាម” ទៅក្នុងបញ្ជី ...
សិប្បការិនីអាយុជិត១០០ឆ្នាំ Mo Thi Kit និងការជក់ចិត្តអស់មួយជីវិតចំពោះចម្រៀង ថែន (then)

សិប្បការិនីអាយុជិត១០០ឆ្នាំ Mo Thi Kit និងការជក់ចិត្តអស់មួយជីវិតចំពោះចម្រៀង ថែន (then)

(VOVWORLD) - សិប្បការិនីប្រជាជន Mo Thi Kit ត្រូវបានគេប្រៀបប្រដូចជា “រតនវត្ថុ then” នៃខេត្ត Lang Son។ លោកយាយផ្សាភ្ជាប់នឹងចម្រៀង the ...
កម្មាភិបាលនារីភូមិប្រើចង្វាក់សំឡេង then ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ១៩

កម្មាភិបាលនារីភូមិប្រើចង្វាក់សំឡេង then ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ១៩

(VOVWORLD) - លោកស្រី Nguyen Thi Phuong ជាជនជាតិ Tay នៅស្រុក Cu Mgar ខេត្ត Dak Lak បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយក្រុមសហគមន៍ប្រយុទ្ធប្រ ...
Bac Kan អភិរក្សចម្រៀង Then និងចាបី Tinh

Bac Kan អភិរក្សចម្រៀង Then និងចាបី Tinh

(VOVWORLD) - នាពេលថ្មីៗនេះ សិប្បករនិងអ្នកសិល្បៈដែលស្រឡាញ់ចម្រៀង Then រាប់រយនាក់នៅតាមបណ្តាខេត្តភាគខាងជើងវៀតណាម បានចូលរួមកម្មវិធីសិល ...
ចម្រៀងThen របស់វៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើងជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិ

ចម្រៀងThen របស់វៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើងជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិ

(VOVWORLD) - បេតិកភណ្ឌនៃការអនុវត្តពិធី Then របស់ជនជាតិ Tay - Nung និង Thai នៅ វៀតណាមត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូដាក់បណ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេត ...
បិទបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេល២ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅ មហោស្រពសិមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀង Then ចាបី Tinh ទូទាំងប្រទេសលើកទី៦

បិទបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេល២ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅ មហោស្រពសិមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀង Then ចាបី Tinh ទូទាំងប្រទេសលើកទី៦

(VOVWORLD) - ក្រោយរយៈពេល២ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅ មហោស្រពសិល្បៈចម្រៀង Then ចាបី Tinh ទូទាំងប្រទេសវៀតណាមលើកទី៦ បានបិទបញ្ចប់នាយប់ថ្ងៃទី១៤ ឧស ...