ស្ថានីយ៍ផ្សាយសម្លេង Trung Bo ខាងត្បូង​ត្រូវបានដាក់​ឲ្យដំណើរការ​ជាមួយ​ទស្សនៈវិស័យ និងសេចក្តីប្រាថ្នាថ្មី

ស្ថានីយ៍ផ្សាយសម្លេង Trung Bo ខាងត្បូង​ត្រូវបានដាក់​ឲ្យដំណើរការ​ជាមួយ​ទស្សនៈវិស័យ និងសេចក្តីប្រាថ្នាថ្មី

(VOVWORLD) - ស្ថានីយ៍ផ្សាយសម្លេង Trung Bo ខាងត្បូង មានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំ Phuoc Dinh ស្រុក Thuan Nam ខេត្ត Ninh Thuan។
ឆ្នាំទេសចរណ៍ដំបន់ភូមិភាគមាត់សមុទ្រ Trung Bo ខាងកើត និង Hue រួមចំណែក ផ្សព្វផ្សាយរូបភាព វៀតណាម

ឆ្នាំទេសចរណ៍ដំបន់ភូមិភាគមាត់សមុទ្រ Trung Bo ខាងកើត និង Hue រួមចំណែក ផ្សព្វផ្សាយរូបភាព វៀតណាម

VOV-ពិធីបញ្ចប់ ឆ្នាំទេសចរណ៍ដំបន់ភូមិភាគមាត់សមុទ្រ Trung Bo ខាងកើត​និង Hue​ ២០១២នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Hue នាថ្ងៃទី១៥ធ្នូ។