កូរ៉េខាងជើង​ព្រមានឆ្លើ​តប​ទៅ​នឹង​​​សមយុទ្ធ​យោធា​អាមេរិក-កូរ៉េខាងត្បូង

កូរ៉េខាងជើង​ព្រមានឆ្លើ​តប​ទៅ​នឹង​​​សមយុទ្ធ​យោធា​អាមេរិក-កូរ៉េខាងត្បូង

(VOVWORLD) - ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េខាងជើង (KCNA) នៅថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកាបានរាយការណ៍ថា កងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនាថ្ងៃដដែលបានរិះគន់កា ...
ស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាម និង USABC សហការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

ស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាម និង USABC សហការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

(VOVWORLD) - អង្គភាពអាជីវកម្មសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាតែងតែត្រៀមខ្លួននិងចង់អនុវត្តន៍គម្រោង ការងារ និងផ្តល់ប្រភពធនធានសម្រាប់វៀតណាម ដើម្ ...