ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ទទួលជួបជាមួយប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Jardines Matheson

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ទទួលជួបជាមួយប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Jardines Matheson

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី១២ខែមិនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយលោក Henry Keswi ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព័រទុយហ្គាល់

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព័រទុយហ្គាល់

(VOVWORLD) -ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅព័រទុយហ្គាល់នោះ នាថ្ងៃទី២៦ខែមករា ឧបនាយករដ្ឋ មន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue បានអញ្ជើញជួបសម្ ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទស្សនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Zurich Airport

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទស្សនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Zurich Airport

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២១មករា ក្នុងក្រប ខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក Davos នៅប្រទេសស្វីស នោះ ឧបនា ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទ WEF និងទស្សនកិច្ចព័រទុយហ្គាល់

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទ WEF និងទស្សនកិច្ចព័រទុយហ្គាល់

(VOVWORLD) -ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានប្រតិបត្តិវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) លោក Borge Brende ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vuong Dinh Hu ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ទទួលជួបជាមួយអនុប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Misubishi Motors

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ទទួលជួបជាមួយអនុប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Misubishi Motors

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី១៥មករា នៅក្នុងពិធីទទួលជួបជាមួយ Kozo Shiraji អនុប្រ ធាន សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Misubishi Motors នោះ ឧបនាយករដ្ឋមន ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយអនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្ម EP

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយអនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្ម EP

(VOVWORLD) -ពិធីទទួលជួបជាមួយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្ម EP លោក Jan Zahradil បានប្រព្រឹត្តទៅនារសៀលថ្ងៃទី៥ធ្នូនៅទីក្រុងហាណូយ។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកសម្ពោធអគាច្រកព្រំដែន Cau Treo

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកសម្ពោធអគាច្រកព្រំដែន Cau Treo

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ធ្នូ នៅមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ Cau Treo គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Ha Tinh បានរៀបចំពិធីប ...
សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងបរិយាកាសបដិវត្តន៍លើកទី៤

សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងបរិយាកាសបដិវត្តន៍លើកទី៤

(VOVWORLD) -ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាមួយវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧វិច្ឆ ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម-កម្លាំងចលករ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម-កម្លាំងចលករ

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីអំពី៖ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម-កម្លាំងចលករកំណើ ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ប្រគល់ពានរង្វាន់និងបំផុសការប្រឡងសារព័ត៌មានស្តីពីការងារកាត់បន្ថ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ប្រគល់ពានរង្វាន់និងបំផុសការប្រឡងសារព័ត៌មានស្តីពីការងារកាត់បន្ថ

(VOVWORLD) -ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នៃការប្រឡងវណ្ណកម្មសារព័ត៌មានស្តីពីការងារកាត់បន្ថយភាព ក្រីក្រដំណាក់កាល២០១៦-២០២០ លើកទី១ឆ្នាំ២០១៧ បាន ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខេត្ត Ha Tinh

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខេត្ត Ha Tinh

(VOVWORLD) -អនុវត្តតាមកម្មវិធីជួបប្រា ស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត មុននឹងកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋ សភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ នោះ ក្នុងរយៈពេល២ថ្ង ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vuong Dinh Hue បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅស្លូវ៉ាគី

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vuong Dinh Hue បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅស្លូវ៉ាគី

(VOVWORLD) -ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue ទើបនឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅស្លូវ៉ាគី ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី២០ និង ២១ ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅស្លូវ៉ាគី

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅស្លូវ៉ាគី

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២០កញ្ញា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើទស្សនកិច្ចការងារនៅស្លូវ៉ាគីនោះ ឧបនា យករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Vuong Dinh H ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទៅបំពេញការងារនៅខេត្ត Quang Ninh

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទៅបំពេញការងារនៅខេត្ត Quang Ninh

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ២៥ សីហា នៅខេត្ត Quang Ninh ភាគខាងជើងវៀតណាម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួ ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖សេចក្ដីសម្រេចចិត្តបង្កើនការវិនិយោគរបស់ Kirin នៅវៀតណាមជាជំរើសត្រឹមត្រូវ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖សេចក្ដីសម្រេចចិត្តបង្កើនការវិនិយោគរបស់ Kirin នៅវៀតណាមជាជំរើសត្រឹមត្រូវ

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី១៧សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue បានជួបសន្ទនាជាមួយលោក Keisuke Nishimura អន ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue ទទួលជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង AIA

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue ទទួលជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង AIA

(VOVWORLD) -នៅក្នុងជំនួបសន្ទនាជាមួយប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង AIA លោក Ng Keng Hooi នាល្ងាចថ្ងៃទី ១៥ សីហា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឹម

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឹម

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue ប្រធានគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឹមស្ដីព ...