ហ្វីលីពីនប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះការបង្ករឿងហេតុរបស់ចិននៅសមុទ្រខាងកើត

ហ្វីលីពីនប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះការបង្ករឿងហេតុរបស់ចិននៅសមុទ្រខាងកើត

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះព័ត៌មានដែលថ ...