រដ្ឋសភាពិភាក្សាពីការបង្ការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយ

រដ្ឋសភាពិភាក្សាពីការបង្ការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា រដ្ឋសភាបានផ្ទៀងស្តាប់និងពិភាក្សាតាមអនឡាញ លើរបាយការណ៍ការងារនិងរបាយការណ៍ពិនិត្យ របស់ប្រធានចៅក្រមតុលា ...
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ១៩

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ១៩

(VOVWORLD) - ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Vu Duc Dam ប្រធាន គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ១៩ បានញុំអំពាវនាវ ...
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត  COVID-19

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19

(VOVWORLD) - នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនឡាញ នាថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី Vu Duc Dam គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តីបញ្ជាណែនាំការបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 នៅទីក្រុងធំៗ ចំនួន ៥

នាយករដ្ឋមន្រ្តីបញ្ជាណែនាំការបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 នៅទីក្រុងធំៗ ចំនួន ៥

(VOVWORLD) - កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនិងផ្ទៀងស្តាប់មូលដ្ឋានដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍និ ...
ខេត្ត ក្រុងនានាទូទាំងប្រទេស អនុវត្តន៍យ៉ាងសកម្មការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19

ខេត្ត ក្រុងនានាទូទាំងប្រទេស អនុវត្តន៍យ៉ាងសកម្មការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19

(VOVWORLD) - ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 ត្រូវបានខេត្ត ក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លា។
អង្គភាពអាជីវកម្មនិងបុគ្គលជាច្រើននៅតែបន្តជួយឧបត្ថម្ភដល់ការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង រួមទាំងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបចូលនៃទឹកប្រៃ

អង្គភាពអាជីវកម្មនិងបុគ្គលជាច្រើននៅតែបន្តជួយឧបត្ថម្ភដល់ការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង រួមទាំងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបចូលនៃទឹកប្រៃ

(VOVWORLD) - ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លោក Tran Thanh Man មានបំណងចង់ឲ្យសហគមន៍ធុរកិច្ច បន្តផ្តល់មកនូវប្រភពកម្ល ...
គណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បើកកិច្ចប្រជុំ

គណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បើកកិច្ចប្រជុំ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី Vu Duc Dam ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុ ...
ពិធីបំផុសចលនា ប្រជាជនទាំងមូលចូលរួមគាំទ្រការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត Covid-19

ពិធីបំផុសចលនា ប្រជាជនទាំងមូលចូលរួមគាំទ្រការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត Covid-19

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈប្រធាន នៃកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានរៀបចំពិធីបំផុសចលនាប្រជាជន ...
កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ានស្តីពីការបង្ការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ានស្តីពីការបង្ការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

(VOVWORLD) - កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី លើកទី ១៣ នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ស្តីពីការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រ ...
ពិធីបើកសប្តាហ៍ជាតិស្តីពីការបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយនៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយត្រូវចាប់ផ្តើមពីសហគមន៍តទៅ

ពិធីបើកសប្តាហ៍ជាតិស្តីពីការបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយនៅឆ្នាំ ២០១៩៖ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយត្រូវចាប់ផ្តើមពីសហគមន៍តទៅ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា នៅខេត្ត Hai Phong (ភាគខាងជើងវៀតណាម) ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានប្រារព្ធពិធីបើកសប្តាហ៍ជាតិស្ត ...
សមាជិក សមាជិកាសភាបានផ្ទៀងស្តាប់របាយការនិងពិនិត្យលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្ការនិងប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់ពីគ្រឿងស្រវឹងនិងស្រាបៀរ

សមាជិក សមាជិកាសភាបានផ្ទៀងស្តាប់របាយការនិងពិនិត្យលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្ការនិងប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់ពីគ្រឿងស្រវឹងនិងស្រាបៀរ

(VOVWORLD) - បន្តកម្មវិធីនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៦ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកា សមាជិកសមាជិកាបានផ្ទៀងស្តាប់នូវរបាយការណ៍និងផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្ ...
ក្រមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ២០១៥លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ការនិងការឆ្ពោះទៅអំពើល្អ

ក្រមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ២០១៥លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ការនិងការឆ្ពោះទៅអំពើល្អ

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី១មករាឆ្នាំ២០១៨ ក្រមច្បាប់ព្រមហ្មទណ្ឌឆ្នាំ២០១៥មានសុពលភាពជាផ្លូវការ។ នេះជាក្រមច្បាប់ដែលមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេស ...
អគ្គលេខាបក្សអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំរបស់អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឹម

អគ្គលេខាបក្សអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំរបស់អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឹម

(VOVWORLD) -នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ របស់អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឹមអំពីការបង្ការប្រឆាំង អំពើពុករលួយដែលប្រ ព្រឹត្តទៅនាព្រឹក ...
អនុវត្តល្អរាល់គោលនយោបាយស្តីពីការបង្ការទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិ

អនុវត្តល្អរាល់គោលនយោបាយស្តីពីការបង្ការទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិ

(VOVWORLD) -ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៧១នៃទិវាប្រពៃណីបង្ការប្រឆាំងគ្រោះធម្មជាតិរបស់ វៀតណាមថ្ងៃទី២២ឧសភានោះ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Da ...
WHO អំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាឆ្លៀតយកប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់នៃការបង្ការ ប្រឆាំងនឹងមេរោគដោយវ៉ាក់សាំង

WHO អំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាឆ្លៀតយកប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់នៃការបង្ការ ប្រឆាំងនឹងមេរោគដោយវ៉ាក់សាំង

(VOVworld) – បណ្ដាថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការប្រឆាំងនឹងមេរោគគ្រោះថ្នាក់ចំនួន ២៦ ប៉ុន្តែ ប្រទេសនានាលើពិភពលោកមិនទាន់ឆ្លៀតយកប្រសិទ្ធភាពទាំងអ ...
បង្កើនឃោសនាអំពីការបង្ការប្រឆាំងអាសន្នរោគ MERS សំរាប់ជនបរទេសនៅវៀតណាម

បង្កើនឃោសនាអំពីការបង្ការប្រឆាំងអាសន្នរោគ MERS សំរាប់ជនបរទេសនៅវៀតណាម

(VOVworld) - រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Tien ទើបនឹងបានចុះហត្ថ លេខាលើលិខិតដោយស្នើរឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិក ...
Liberia អំពាវនាវឲ្យអាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភជាបន្ទាន់ក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹងអាសន្នរោគ Ebola

Liberia អំពាវនាវឲ្យអាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភជាបន្ទាន់ក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹងអាសន្នរោគ Ebola

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៣ កញ្ញា ប្រធានាធិបតី Liberia លោកស្រី Ellen Johnson Sirleaf បានផ្ញើរសំបូត្រដល់ ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Barac ...
ការបង្ការនិងប្រឆាំងអាសន្នរោគផ្ដាសាយបក្សាបក្សី A/H7N9 នៅវៀតណាម

ការបង្ការនិងប្រឆាំងអាសន្នរោគផ្ដាសាយបក្សាបក្សី A/H7N9 នៅវៀតណាម

(VOV)_រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមមិនទាន់រកឃើញការមាន​វត្តមានរបស់វីរុស ​H7N9 ទេ ប៉ុន្តែសកម្មភាពនាំចូលបសុសត្វពីប្រទេស​ជិតខាងចូលមកវៀតណាម នៅ ...
បង្កើនការចូលរួមនិងប្រទ្ធិភាពនៃសកម្មភាពរបស់បណ្ដាអង្គការ សង្គមក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹងជំងឺ HIV/AIDS

បង្កើនការចូលរួមនិងប្រទ្ធិភាពនៃសកម្មភាពរបស់បណ្ដាអង្គការ សង្គមក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹងជំងឺ HIV/AIDS

(VOVworld) – នេះគឺជាខ្លឹមសារស្នូលរបស់សិក្ខាសាលាដែលក្រសួងសុខាភិបាល គណៈ កម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកការបង្កាប្រឆាំងនឹងជំងឺ HIV/AIDS បានរ ...
បន្តបង្កើនការបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ខ្ចះខ្ចាយ

បន្តបង្កើនការបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ខ្ចះខ្ចាយ

គណះកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស កុំម្មុយនីស្តវៀតណាម ទើប នឹងចេញសេចក្ដីសរុប នៃសន្និបាត លើកទី ៥ ៖”បន្តអនុវត្ត សេចក្ដីសម្រេចចិត្ត នៃ​សន្និបាត ...