ការប្រឡង  "Aku dan Indonesia" - ឱកាសបានបង្ហាញ​ពីសេចក្តីស្រឡាញ់​ចំពោះឥណ្ឌូនេស៊ី

ការប្រឡង "Aku dan Indonesia" - ឱកាសបានបង្ហាញ​ពីសេចក្តីស្រឡាញ់​ចំពោះឥណ្ឌូនេស៊ី

(VOVWORLD) - ដោយមានបំណងថា ប្រជាជនវៀតណាមជាច្រើននាក់មានការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីមនុស្ស វប្បធម៌និងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តែម ...
សប្ដាហ៍ពីថ្ងៃទី២៦ តុលា ដល់ថ្ងៃទី១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

សប្ដាហ៍ពីថ្ងៃទី២៦ តុលា ដល់ថ្ងៃទី១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មការផ្សាយជាភាសាបរទេស (VOV5) ទទួលបានសំបុត្រចំនួន៤០៨មកពីប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីចំនួន៣៦ ក្នុងនោះកម ...
ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នៃការប្រឡងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឆ្នាំ ២០២០

ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នៃការប្រឡងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឆ្នាំ ២០២០

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ សម្ព័ន្ធសមាគមនារីវៀតណាមបានបើកពិធីប្រគល់ពានរង្ថាន់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មឆ្នាំ ២០២០ ក្រោម ...
ប្រគល់រង្វាន់នៃការប្រឡងសរសេរក្រោមប្រធានបទ “ការលះបង់ដោយស្ងាមស្ងាត់” លើកទី៥ - ការដឹងគុណចំពោះបណ្ដាវេជ្ជបណ្ឌិត

ប្រគល់រង្វាន់នៃការប្រឡងសរសេរក្រោមប្រធានបទ “ការលះបង់ដោយស្ងាមស្ងាត់” លើកទី៥ - ការដឹងគុណចំពោះបណ្ដាវេជ្ជបណ្ឌិត

(VOVWORLD) - ការប្រឡងទទួលបានវណ្ណកម្មជាង១២០០របស់អ្នកនិពន្ធពីគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាអាណិកជនវៀតណាមនៅឯបរទេសទៀតផង។
ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី៦-១២ កក្កដា

ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី៦-១២ កក្កដា

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មការផ្សាយជាភាសាបរទេស (VOV5) ទទួលបានសំបុត្រនិងអ៊ីម៉ែលចំនួន ៣៣៦ មកពីប្រទេសនិងតំបន់ ដែនដីចំនួន ...
ឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍ពីថ្ងៃទី១៥ដល់ថ្ងៃទី២១ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍ពីថ្ងៃទី១៥ដល់ថ្ងៃទី២១ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មការផ្សាយជាភាសាបរទេស (VOV5) ទទួលបានសំបុត្រចំនួន៣១០ ពីប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីចំនួន ៣៦ ក្នុងនោះយើ ...
ប្រគល់ទឹកប្រាក់១ពាន់លានដុងសម្រាប់គម្រោងឆ្នើមដែលឈ្នះការប្រឡង ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់យុវជននៅជនបទឆ្នាំ២០២០

ប្រគល់ទឹកប្រាក់១ពាន់លានដុងសម្រាប់គម្រោងឆ្នើមដែលឈ្នះការប្រឡង ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់យុវជននៅជនបទឆ្នាំ២០២០

(VOVWORLD) - ការប្រឡង “គម្រោងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត សម្រាប់យុវជននៅជនបទ” ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានមជ្ឈឹមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្ ...
ការប្រឡង “តើអ្នកយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាមឆ្នាំ២០២០” រួមចំណែកផ្សព្វ ផ្សាយទឹកដីនិងមនុស្សវៀតណាម

ការប្រឡង “តើអ្នកយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាមឆ្នាំ២០២០” រួមចំណែកផ្សព្វ ផ្សាយទឹកដីនិងមនុស្សវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្រៅពីការប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែល ចូលរួមឆ្លើយសំណួរជាផ្លូវការទាំង៦នៃការប្រឡងនោះ គណៈចាត់តាំងបាន សម្រេចចិត្ ...
ការប្រឡង “តើអ្នកយល់អ្វីអំពីវៀតណាម” ឆ្នាំ២០២០ - ទីកន្លែងដើម្បីលោកអ្នកបង្ហាញការយល់ដឹងនិងចែករំលែកចំណាប់អារម្មណ៍អំពីទឹកដីមនុស្សវៀតណាម

ការប្រឡង “តើអ្នកយល់អ្វីអំពីវៀតណាម” ឆ្នាំ២០២០ - ទីកន្លែងដើម្បីលោកអ្នកបង្ហាញការយល់ដឹងនិងចែករំលែកចំណាប់អារម្មណ៍អំពីទឹកដីមនុស្សវៀតណាម

(VOVWORLD) - ការប្រឡង “តើអ្នកយល់អ្វីអំពីវៀតណាម” ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានវិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមបំផុសឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៥មីនាឆ្នាំ២០២០ដល់ថ្ងៃទី១ ...
ការប្រឡង “តើអ្នកយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីប្រទេសវៀតណាម” ត្រឡប់មកជាមួយមិត្តអ្នកស្តាប់

ការប្រឡង “តើអ្នកយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីប្រទេសវៀតណាម” ត្រឡប់មកជាមួយមិត្តអ្នកស្តាប់

(VOVWORLD) - ឆ្នាំ ២០២០ គឺជាឆ្នាំដ៏សំខាន់ដែលពោរពេញទៅដោយព្រឹត្តិការ ណ៍មានអត្ថន័យរបស់វៀតណាមនិយាយរួមនិងវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម (VOV) និយាយ ...
វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមបំផុសការប្រឡង “តើអ្នកយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីប្រទេសវៀតណាម”

វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមបំផុសការប្រឡង “តើអ្នកយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីប្រទេសវៀតណាម”

(VOVWORLD) - ឆ្នាំ ២០២០ គឺជាឆ្នាំដែលពោរពេញទៅដោយព្រឹត្តិ ការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើន នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនិងវិទ្យុសម្លេង វៀត ណាម។ វិទ្យុសម្ល ...
ពីធីបូកសរុបការប្រឡង “ស្វែងយល់អំពីរយៈពេល ៩០ ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្រ្តបក្ស”

ពីធីបូកសរុបការប្រឡង “ស្វែងយល់អំពីរយៈពេល ៩០ ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្រ្តបក្ស”

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភះ នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការឃោសនា អប់រំមជ្ឈឹមបានរៀបចំពិធីបិទការប្រឡង “ស្វែងយល់អំពីរយៈពេល ៩០ឆ្ន ...
ពិធីប្រឡងស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ស៊ីជម្រៅនិងមានអត្ថន័យ

ពិធីប្រឡងស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ស៊ីជម្រៅនិងមានអត្ថន័យ

(VOVWORLD) - វណ្ណកម្មដែលឈ្នះរង្វាន់មានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានវិនិយោគយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ ដែលបង្កប់នូវព័តមាននិងឯកសារសំខាន់ៗជាច្រើន រួមទាំងមនោ ...
ពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់ការការប្រឡងស្វែងយល់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានហូជីមិញនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី លោក Sukarno នៅវៀតណាម

ពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់ការការប្រឡងស្វែងយល់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានហូជីមិញនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី លោក Sukarno នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលផ្សាយសំលេងជាតិ - ទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីប្រគល់រង្វាន់នៃការប្រឡងស្វែងយល់អំពី ...
វៀតណាមដណ្តើមបានមេដៃមាសចំនួន ២ គ្រឿងក្នុងការប្រឡង ព័ត៌មានវិទ្យាអន្តរជាតិ Olympic

វៀតណាមដណ្តើមបានមេដៃមាសចំនួន ២ គ្រឿងក្នុងការប្រឡង ព័ត៌មានវិទ្យាអន្តរជាតិ Olympic

(VOVWORLD) - ក្រុមនិស្សិតព័ត៌មានវិទ្យាជាតិវៀតណាមដែលបានចូលរួមការប្រឡងព័ត៌មានវិទ្យាអន្តរជាតិ Olympic លើកទី ៣១ ដណ្តើមបានមេដៃមាសចំនួន ...
ក្រុមសិស្សានុសិស្សវៀតណាមឈ្នះមេដាយមាស៤គ្រឿងនៅការប្រឡងគណិតវិទ្យា

ក្រុមសិស្សានុសិស្សវៀតណាមឈ្នះមេដាយមាស៤គ្រឿងនៅការប្រឡងគណិតវិទ្យា

(VOVWORLD) - ក្រុមវៀតណាមសម្រេចបានសមិទ្ធផលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ដោយឈ្នះ មេដាយមាស៤គ្រឿង មេដាយប្រាក់៥គ្រឿងនិងពានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន១ ...
ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន +៣”  លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០១៩ បានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន +៣” លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០១៩ បានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) - វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន+៣” លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០១៩ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងប្រកបដោយជោគជ័យ នាយប់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្ក ...
ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”: បេក្ខជនទៅទស្សនាសារមន្ទីរ Quang Ninh

ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”: បេក្ខជនទៅទស្សនាសារមន្ទីរ Quang Ninh

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា គណៈប្រតិភូនៃបេក្ខជនដែលចូលរួមក្នុងការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន+ ៣ ” រួមជាមួយភ្ញៀវកិត្តយស បានទៅទស្សនា ...
ទិដ្ឋភាពនៃការប្រឡងសំនៀងអាស៊ាន+៣ វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ទិដ្ឋភាពនៃការប្រឡងសំនៀងអាស៊ាន+៣ វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា នៅទីក្រុង ហាឡុង ខេត្ត Quang Ninh បានប្រព្រឹត្តទៅការប្រឡង សំនៀងអាស៊ាន + ៣ ឆ្នាំ ២០១៩ វគ្គពាក់ក ...