នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងបាំងកកចាប់ផ្ដើមដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់អាស៊ានលើកទី៣៤

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងបាំងកកចាប់ផ្ដើមដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់អាស៊ានលើកទី៣៤

(VOVWORLD) - ទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោកជំទាវនិងគណៈ ប្រតិភូវៀតណាមនៅព្រលានយន្តហោះ ចំពោះភាគីថៃមានលោក Pichet Duronkaveroj រដ្ឋមន្រ្តីក ...