ជំងឺអាសន្នរោគបង្កឡើងដោយវីរុស Corona ថ្មី៖ ខេត្តជាច្រើននៅចិនចាប់ផ្តើមអនុវត្តស្ថានភាពទប់ទល់បន្ទាន់នៅកំរិតខ្ពស់

ជំងឺអាសន្នរោគបង្កឡើងដោយវីរុស Corona ថ្មី៖ ខេត្តជាច្រើននៅចិនចាប់ផ្តើមអនុវត្តស្ថានភាពទប់ទល់បន្ទាន់នៅកំរិតខ្ពស់

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៥ មករា សារព័ត៌មានចិនបានចេញផ្សាយព័ត៌មានថា៖ ទីក្រុង Wuhan ដែលជាទីកន្លែងប្រភពដើមនៃជំងឺរលាកសួតបង្កដោយវីរុសCoron ...
ប៉ូលីសឥណ្ឌូណេស៊ីដាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នកំរិតខ្ពស់

ប៉ូលីសឥណ្ឌូណេស៊ីដាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នកំរិតខ្ពស់

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២១ ធ្នូ កំលាំងប៉ូលីសឥណ្ឌូណេស៊ី បានឲ្យដឹងថា៖ គេត្រូវ ដាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាស អាសន្នកំរិតខ្ពស់បន្ទាប់ពីរា ...