គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារំលឹកខួបលើកទី ៦៨ ថ្ងៃបង្កើត

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារំលឹកខួបលើកទី ៦៨ ថ្ងៃបង្កើត

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីមិទ្ទិញរំលឹកខួបលើកទី ១៨ ថ្ងៃបង្កើ ...