ជ្រើសរើសកម្មាភិបាលដែលមានគុណធម៌និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចគ្រប់គ្រងការងាររបស់ប្រទេសជាតិ

ជ្រើសរើសកម្មាភិបាលដែលមានគុណធម៌និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចគ្រប់គ្រងការងាររបស់ប្រទេសជាតិ

(VOVWORLD) - មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នឹងប្រារព្ធចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទ ...
ជឿជាក់លើប្រជាជន ពឹងផ្អែកលើប្រជាជនដើម្បីជ្រើសរើសកម្មាភិបាលដែលមានគុណធម៌និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់

ជឿជាក់លើប្រជាជន ពឹងផ្អែកលើប្រជាជនដើម្បីជ្រើសរើសកម្មាភិបាលដែលមានគុណធម៌និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់

(VOVWORLD) - អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី ១២ នាថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក Nguyen Phu Trong បានអះ ...
ទទួលយកអ្នកដែលមានគុណធម៌និងទេពកោសល្យគឺជាគោលនយោបាយដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

ទទួលយកអ្នកដែលមានគុណធម៌និងទេពកោសល្យគឺជាគោលនយោបាយដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

(VOVWORLD) - រាល់ពេលដែល វៀតណាមត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតបក្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ឈានដល់មហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមម្តងៗ ...
ថ្ងៃអាទិត្យបៃតងទូទាំងប្រទេសសម្តែងគុណធម៌ផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពដើម

ថ្ងៃអាទិត្យបៃតងទូទាំងប្រទេសសម្តែងគុណធម៌ផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពដើម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២២កក្កដាឆ្នាំ២០១៨ មជ្ឈឹម សម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញបានអនុវត្ត កម្មវិធី “ថ្ងៃអាទិត្យុបៃតងទូទាំងប្រទេសលើក ...