ខេត្ត Quang Nam បន្តគៀងគររាល់ប្រភពវិនិយោគសម្រាប់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំនួនពីរគឺ Hoi An និង My Son

ខេត្ត Quang Nam បន្តគៀងគររាល់ប្រភពវិនិយោគសម្រាប់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំនួនពីរគឺ Hoi An និង My Son

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Quang Nam បានបើកសន្និសិទវាយតម្លៃចំពោះការអភិរក្សនិងលើកកម្ពស់តម្លៃនៃទីក្រុ ...