ចូលរួម ARF ២៦៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh ស្នើអោយលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ

ចូលរួម ARF ២៦៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh ស្នើអោយលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ

(VOVWORLD) - អញ្ជើញថ្លែងក្នុងវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី ២៦ (ARF-២៦) នោះ នាថ្ងៃទី ២ សីហា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណា ...
វៀតណាមនិងសហគមន៍អន្តរជាតិសំណូមពរចិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ

វៀតណាមនិងសហគមន៍អន្តរជាតិសំណូមពរចិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ

(VOVworld)-ភាពតានតឹងនាសព្វថ្ងៃនៅសមុទ្រខាង កើតបានផ្តើមចេញពីការដែលចិនបានដាក់ស្ថានីយ៍ ខួង Haiyang Shiyou-៩៨១ ដោយខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ ស ...
ក្រុមប្រឹក្សារសភាអង្គការ Francophonie អំពាវនាវអោយភាគីទាក់ទិននានាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សារសភាអង្គការ Francophonie អំពាវនាវអោយភាគីទាក់ទិននានាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ

(VOV)_ ក្រុមប្រឹក្សារសភាអង្គការ Francophonie ( APF) ទើបនឹង​បាន​អនុម័ត​លើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តដោយអំពាវនាវអោយ​ភាគីទាក់ទិននានា​គោរព​ច្បា ...