កាសែត Financial Times បានស្ងើចសរសើរចំពោះគំរូទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតរបស់វៀតណាម

កាសែត Financial Times បានស្ងើចសរសើរចំពោះគំរូទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតរបស់វៀតណាម

(VOVWORLD) - គេហទំព័រនៃកាសែត Financial Times ដែលជំនាញខាងព័ត៌ មានហិរញ្ញវត្ថុនិងធុរកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងអន្តរជាតិ បានចុះផ្សាយអត្ថ ...