ភូមិជនជាតិចាមជាមួយនឹងលក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាល

ភូមិជនជាតិចាមជាមួយនឹងលក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាល

(VOVWORLD) - រាល់វិហារដោយមានស្ថាបត្យកម្មបែបបុរាណគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ជាកន្លែងដែលបុរសនិងយុវជនជនជាតិចាមប្រតិបត្តិសក្ការៈបូជា៥ដងជារៀងរាល ...
វិសេសវិសាលប្រាសាទចាមនៅវៀតណាម

វិសេសវិសាលប្រាសាទចាមនៅវៀតណាម

Vovworld-ប្រាសាទចាមជាសំណង់ ស្ថាប័ត្យកម្មសាសនារបស់ព្រះ​រាជា ណាចក្រ​ចាំប៉ាបុរាណ​មានចរិត លក្ខណៈវិសេសវិសាលដោយឡែក​ នៃ​ស្ថាប័ត្យកម្មឥណ្ឌ ...
ផ្ទះរបស់ជនជាតិចាម

ផ្ទះរបស់ជនជាតិចាម

Vovworld-ភូមិរបស់ជនរួមជាតិជាជនជាតិចាមគឺស្ថិតនៅ ​ដំបន់​​ដី​ខ្ពស់ជុំវិញគឺស្រែចម្ការ។ ត្រកូលនីមួយៗរឺគ្រួសារ ធំៗរស់នៅក្នុងបណ្ដាផ្ទះ​ជុ ...
ក្រុមឧបករភ្លេងក្នុងបណ្ដាពិធីបុណ្យរបស់ជនជាតិចាម

ក្រុមឧបករភ្លេងក្នុងបណ្ដាពិធីបុណ្យរបស់ជនជាតិចាម

Vovworld-តូរតន្ត្រីនិងរបាំចម្រៀងមាន តួនាទីដ៏សែនសំខាន់ក្នុងជីវភាពរស់ ​ នៅខាងស្មារតីរបស់ជនជាតិចាម។ នៅបណ្ដាពិធីបុណ្យប្រពៃណីក្នុងពិធី ...