វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួនមួយនាក់ទៀត ក្នុង​សហគមន៍​នៅខេត្ត Hai Duong

វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួនមួយនាក់ទៀត ក្នុង​សហគមន៍​នៅខេត្ត Hai Duong

(VOVWORLD) - នាបច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ១៨៥១ នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺចំនួន ១៤៦០ នាក់ត្រូវបានព្យាបាល ...
វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនូន ២ នាក់ទៀត ដែលត្រូវបានធ្វើចត្តាឡីស័កភ្លាមៗ ក្រោយពេលឆ្លងចូលប្រទេស

វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនូន ២ នាក់ទៀត ដែលត្រូវបានធ្វើចត្តាឡីស័កភ្លាមៗ ក្រោយពេលឆ្លងចូលប្រទេស

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា វៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ១.៣៤១ នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺចំនួន ១.១៧៩ នាក់ត្ ...
ពិភពលោករកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ជាង ៤៣,៣ លាននាក់

ពិភពលោករកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ជាង ៤៣,៣ លាននាក់

(VOVWORLD) - ប្រទេសអ៊ឺរ៉ុបមួយចំនួនកំពុងរងផលប៉ះពាល់នៃរលកជំងឺកូវីដ ១៩ លើកទី ២។ ជាក់ស្ដែង បារាំងបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មី ចំន ...
វៀតណាមពុំមានករណីឆ្លងជំងឺកូវី១៩ ថ្មីណាមួយបន្ថែមទៀតទេ

វៀតណាមពុំមានករណីឆ្លងជំងឺកូវី១៩ ថ្មីណាមួយបន្ថែមទៀតទេ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា វៀតណាមមិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីណាមួយទៀតឡើយ ហើយឈានចូលថ្ងៃទី ៤៩ ជាប់ៗគ្នា វៀតណាមគ្មានករណី ...
វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មី ក្នុងសហគមន៍រយៈពេល ២ សប្តាហ៍

វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មី ក្នុងសហគមន៍រយៈពេល ២ សប្តាហ៍

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា វៀតណាម បានព្យាបានជាសះស្បើយសម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ៩៣១/១០៦២ នាក់ ហើយមានករណីស្លា ...
នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីឡើយ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីឡើយ

(VOVWORLD) - វៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ បានជាសះ ស្បើយចំនួន ៥៤៧/១០០៩ នាក់ ហើយមានអ្នកជំងឺចំនួន ២៥ នាក់បានស្លាប់ផងដែរ។
វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ២ នាក់បន្ថែមទៀត

វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ២ នាក់បន្ថែមទៀត

(VOVWORLD) - នាបច្ចុប្បន្ន វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបចំនួន ៩៦៤ នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ៤៥៦ នាក់ត្រូវបានប្ ...
វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៦ នាក់បន្ថែមទៀត

វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៦ នាក់បន្ថែមទៀត

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបចំនួន៩១១ នាក់ ហើយមានករណីស្លាប់ចំនួន២១ នាក់ផងដែ ...