នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Bac Ninh

នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Bac Ninh

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា នៅខេត្ត Bac Ninh នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលលោក Truong Hoa Binh អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត Phu Yen

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលលោក Truong Hoa Binh អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត Phu Yen

(VOVWORLD) - ថ្លែងនៅទីនេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានចាត់ទុកថា ទោះបីជាមាន ការលំបាកជាច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្តែនាពេលកន្លងទៅ ខេត្ត Phu Yen មានកា ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc ស្នើឲ្យសហគ្រាស រួមដៃគ្នាអនុវត្តគោលដៅទាំង២

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc ស្នើឲ្យសហគ្រាស រួមដៃគ្នាអនុវត្តគោលដៅទាំង២

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១២មីនា នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធក្ ...
អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសលោក To Anh Dung ជួបធ្វើការនៅអង់គ្លេសអំពីករណីអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣៩ នាក់

អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសលោក To Anh Dung ជួបធ្វើការនៅអង់គ្លេសអំពីករណីអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣៩ នាក់

(VOVWORLD) - នៅក្នុងជំនួបទាំងនេះ អនុរដ្ឋមន្រ្តី លោក To Anh Dung បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មរបស់អាជ្ញាធរអង់គ្ ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ខេត្ត Lang Son

នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ខេត្ត Lang Son

(VOVWORLD) - ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc បានស្នើឱ្យមូលដ្ឋានត្រូវធ្វើឱ្យបានប្រសើរជាង ដល់ការធានាចរាចរណ៍ ...
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញជួបធ្វើការ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Thua Thien Hue

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញជួបធ្វើការ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Thua Thien Hue

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Thua T ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc និងប្រធានគណៈកម្មាធិការម ...
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ខេត្ត Kien Giang

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ខេត្ត Kien Giang

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការ ងារនៅខេត្ត Kien Giang នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែ មេសា អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក N ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc ជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហូជីមិញ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc ជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហូជីមិញ

(VOVWORLD) - បន្តដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុង ហូជីមិញ នារសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀត ណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជ ...
ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅម៉ារ៉ុក, បារំាង ធ្វើទស្សនកិច្ចនិងជួបធ្វើការជាមួយសភាអឺរ៉ុប,ចូលរួម IPU 140

ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅម៉ារ៉ុក, បារំាង ធ្វើទស្សនកិច្ចនិងជួបធ្វើការជាមួយសភាអឺរ៉ុប,ចូលរួម IPU 140

(VOVWORLD) - ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan នឹងអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាវៀតណាម ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្ ...
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Gia Lai

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Gia Lai

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការ ងារនៅបណ្តាខេត្តភាគកណ្តាលប៉ែកខាងត្បូង (Nam Trung bo) និង Tay Nguyen (វៀតណាម) នារសៀល ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Thanh Hoa

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Thanh Hoa

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ខែធ្នូ នៅខេត្ត Thanh Hoa នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិបតីជំនួបធ្វើការ ជាមួ ...
អគ្គលេខាបក្សលោក Nguyen Phu Trong ជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការ ឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម

អគ្គលេខាបក្សលោក Nguyen Phu Trong ជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការ ឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១ ខែសិហា ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៨៨ទិវាប្រពៃណីរបស់ផ្នែក ឃោសនាអប់រំ (ថ្ងៃទី១ ខែសីហា) អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយសហព័ន្ធពលកម្មវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយសហព័ន្ធពលកម្មវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិបតីជំនួបធ្វើការរវាង ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Quang Ngai

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Quang Ngai

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី៣១ឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិ បាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិតបី រួមជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ល ...
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួបធ្វើការជាមួយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សពលករ ស.ប.ប.ក.

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួបធ្វើការជាមួយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សពលករ ស.ប.ប.ក.

(VOVWORLD) - តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា (តាមម៉ោង វៀតណាម) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក លោក Mike Pompeo ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយបណ្តាខេត្តវាលសណ្តទន្លេ Cuu Long

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយបណ្តាខេត្តវាលសណ្តទន្លេ Cuu Long

(VOVWORLD) -នាសៀលថ្ងៃទី៩ខែឧសភានៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីជំនួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹ ...