តង់ហ្សានីមានគោលបំណងជួយវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម

តង់ហ្សានីមានគោលបំណងជួយវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម

(VOVWORLD) - វៀតណាមនិងតង់ហ្សានីមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយូរណាស់មកហើយ។ លើទំនាក់ទំនងនយោបាយ ប្រទេសទាំងព ...
ធនាគារពិភពលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជួយវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ធនាគារពិភពលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជួយវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

(VOVWORLD) - យោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ធនាគារពិភពលោក តម្រូវការវិនិយោគមូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ចីរភាពរបស់វៀតណាមនឹងកើនឡើង ២៥ ពាន់លានដ ...
ធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិសន្យាជួយវៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

ធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិសន្យាជួយវៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

(VOVWORLD) -បន្តដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅអាមេរិក នាថ្ងៃទី២៦មិថុនា នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិ បាលវៀតណាម លោក Vu ...
វៀតណាមអំពាវនាវឲ្យដៃគូនានាបន្តសហប្រតិបត្តិការជួយវៀតណាមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

វៀតណាមអំពាវនាវឲ្យដៃគូនានាបន្តសហប្រតិបត្តិការជួយវៀតណាមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

(VOVworld)-អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៥៥នៃគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍ ន៍សង្គមចំណុះក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមអង្គការសហប្រជាជា ...
ធនាគារពិភពលោកជួយវៀតណាមជួសជូលនិងលើកកំពស់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ទំនប់ធារាសាស្ដ្រ

ធនាគារពិភពលោកជួយវៀតណាមជួសជូលនិងលើកកំពស់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ទំនប់ធារាសាស្ដ្រ

(VOVworld)-ធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅវៀតណាម នាថ្ងៃទី១៦ធ្នូបានឲ្យដឹងថា គណៈកម្មការនាយកប្រតិបត្តិ នៃក្រុមធនាគារពិភពលោកទើបនឹងអនុម័តនូវខ្ទង់